Dịch Vụ

DỊCH VỤ CUNG CẤP SỐ ĐĂNG KÝ MÁY CHẤM CÔNG

Liên hệ: 0916 096 479 cung cấp số đăng ký máy chấm công 24/7

Siêu thi máy chấm cung cấp miễn phí số đăng ký máy chấm công cho khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống siêu thị máy chấm công hoặc sử dụng dịch vụ tại siêu thị được hỗ trợ phần mềm vĩnh viễn.

Siêu thị máy chấm công cung cấp số đăng ký (key) máy chấm công với các hãng Ronald jack, wise eye, zkteco, mita, giagta… với các phần mềm chấm công ronald jack pro v1,v2,v3,v4,v5, ronald jack online server, phần mềm mitaco 5v2, mitapro v1, mitapro v2, mitapro 2020, phần mềm chấm công wise eye v5.1, wise eye on 39, wise eye mix3…

số đăng ký máy chấm công

Số đăng ký máy chấm công chính  một loại mã số được nhà cung cấp khi bán máy chấm công cho doanh nghiệp, người sử dụng cung cấp theo máy máy chấm công đó. Đầu tiên cần hiểu số đăng ký máy chấm công là như thế nào? Mỗi máy chấm công khác nhau sẽ có 1 số đăng ký khác nhau bao gồm các  tự chữ và số tùy thuộc vào phần mềm mà số đăng ký mỗi phần  mềm khác nhau. Số đăng ký máy chấm công được lấy dựa vào số sêri trên máy chấm công. Khi muốn kết nối giữa phần mềm chấm công với máy chấm công thì phải khai báo máy chấm công và phần mềm và đăng ký sử dụng trước khi tải dữ liệu từ máy chấm công về phần mềm.

lấy số đăng ký máy chấm công

Vì sao có trường hợp số đăng ký được lần tiên lần sau nếu cài lại phần mềm không đăng ký được?

Trường hợp số đăng ký máy chấm công lần đầu tiên sử dụng bình thường nếu cài lại máy tính cài lại phần mềm khi đặng ký lại là không đăng ký được. Trường hợp này do dùng phần mềm chấm công phiên bản crack nên chỉ đăng ký lúc đầu. Phần mềm sẽ được nâng cấp liên tục cho nên phiên bản crack sẽ không được nâng cấp nên khi đăng lần sau sẽ không đang ký được.

cách lấy số đăng ký máy chấm công

Hiện nay siêu thi máy chấm công cung cấp số đăng cho các phần mềm chấm công sau:

  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công ronald jack
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công ronald jack pro
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công ronald jack pro online
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công mitapro v1
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công mitapro v2
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công mitapro 2020
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công mitaco 5v2
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công wise eye on 39
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công wise eye v5.1
  • Số đăng ký cho phần mềm chấm công wise eye mix3

số đăng ký phần mềm wise eye mix3

Phần mềm chấm công mitapro